Terapia, taide ja työnohjaus Siniunikko

Taideterapia

Ratkaisukeskeinen taideterapia 

  • Ratkaisukeskeisen terapian toimintani tavoitteena ovat asiakaskeskeisyys, vuorovaikutuksen toimivuus, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Kaikkiin keskusteluihimme liittyy vaitiolovelvollisuus. Haluan asiakkaan tuntevat olonsa turvalliseksi. Olet tärkeä!

Taideterapia & ekspressiivinen taideterapia yksilöille ja ryhmille

Taideterapiassa asiakas löytää uusia näkökulmia ja voimavaroja luovien menetelmien avulla. Taideterapiaan tullessa ei tarvitse olla mitään hankittuja taitoja ennalta. Oma kiinnostus riittää. Monilla voi olla taustalla useita harrastuksia ja kokemuksia taiteen alalta, mutta tässä taideterapiassa on tarkoitus ottaa rennosti, osallistua omalla tyylillä ja oman jaksamisen, sekä kiinnostuksen tai innostuksen mukaan. Pidän tärkeimpänä, että saat olla oma itsesi. 

Taideterapiassa voi löytää ja kokeilla uutta, käsitellä omaa elämää, kokemuksia, traumoja ja tunteita, purkaa suruja, hoitaa ahdistuneisuutta, käsitellä ongelmia luottamuksellisesti, löytää ystäviä ryhmissä, innostua, kokeilla ja ideoida omia elämänsuunnitelmia. 

Taiteen kokeminen ja sen ilmaiseminen on yksilöllistä. Tapaamisissa käytetään asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan apuna ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja työkaluja. Luovat toiminnot auttavat puolestaan käsittelemään ja sanoittamaan asioita, joista voi olla vaikea puhua. Ekspressiivinen taideterapiamuoto on monialainen, sisältäen esimerkiksi kuvataidetta, draamaa & liikettä ryhmissä, mieluisaa musiikkia, valokuvausta, median käyttöä, sanallista & kirjallista ilmaisua……Taidemuotosi voi olla sinun näköinen! Tapaamiset voidaan järjestää myös yhdistäen sisältöön kristillinen näkökulma asiakkaan näkemyksistä riippuen. 

Ehkäpä juuri taideterapiasta löydät uuden motivaation elämääsi ja eheydyt sisäisesti!

Huomioi, että ryhmäkursseille on osallistumismaksu ja käytetyistä materiaaleista (yksilö+ryhmät) veloitetaan erikseen käytön mukaan. (Lisätietoja: Kts. Yht.tiedot)

Toteutan taide & askartelukursseja eri aihepiirien mukaan, joista ilmoitan erikseen.

   

Terapia, taide ja työnohjaus Siniunikko