Ratkaisukeskeinen terapia

MITÄ RATKAISUKESKEINEN TERAPIA ON?

Ratkaisukeskeisen terapian tavoitteena on keskittyä ongelmien sijaan niiden ratkaisemiseen. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Kaikilla yksilöillä on oma ainutlaatuinen elämänsä ja terapian avulla asiakas löytää uusia näkökulmia, jotka auttavat tavoitteiden asettamista realistisiksi ja sopiviksi. Käytännönläheiset, monipuoliset työkalut ja menetelmät auttavat eteenpäin ratkaisuja kohti. Aikaisemmat elämänkokemukset voivat toimia voimavarana. Myönteinen suhtautuminen auttaa asiakasta vaikeuksienkin keskellä suunnittelemaan ja toteuttamaan parempaa huomista. 

Ratkaisukeskeisen ajattelutavan peruspilareita ovat ratkaisukeskeisten menetelmien pioneerien Bergin ja Millerin, 1994 mukaan:

  • jos jokin ei ole rikki, älä korjaa sitä
  • tee sitä mikä toimii ja jos se toimii, niin tee sitä lisää
  • jos jokin ei toimi- tee jotain muuta

Ratkaisukeskeinen työnohjaus perustuu toimiviin menetelmiin, joiden avulla tarkastellaan esimerkiksi työntekijän työhön liittyviä asioita, roolia omassa organisaatiossa ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä. Toiminnallisten ohjausprosessien avulla voidaan lähestyä  asiakkaan kokemuksia, vaikuttamista, jaksamista, motivaatiota, työn imua, muutostilanteita jne… Lisäksi ratkaisukeskeinen työnohjaus on hyvänä apuna ja ennaltaehkäisynä työuupumuksen ja omien voimavarojen, sekä  rajojen tunnustelussa. Mitä haluaisit omalta työelämältäsi tulevaisuudessa?

Ratkaisukeskeinen taideterapia 

  • Ratkaisukeskeisen terapian toimintani tavoitteena ovat asiakaskeskeisyys, vuorovaikutuksen toimivuus, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Kaikkiin keskusteluihimme liittyy vaitiolovelvollisuus. Haluan asiakkaan tuntevat olonsa turvalliseksi. Olet tärkeä!
  • Tapaamisia järjestetään asiakkaan tilanteen mukaan, joten voimme yhdessä suunnitella juuri sinulle sopivan aikataulun! 
  • Huom! Et tarvitse lähetettä! 

    Kysy: ryhmien hinnat erikseen esim. työnohjaus tai taideprosessit!

Terapia, taide ja työnohjaus Siniunikko